HTC ITC Hướng Dẫn Tạo, Cấu Hình Số Nội Bộ Và Kiểm Tra Trạng Thái Số Nội Bộ Của Tổng Đài Ảo VPBX

HTC ITC Hướng Dẫn Tạo, Cấu Hình Số Nội Bộ Và Kiểm Tra Trạng Thái Số Nội Bộ Của Tổng Đài Ảo VPBX

Bước 1 :

+ Vào link web của VPBX  https://virtual-pbx.com.vn/

+ Đăng nhập tài khoản (username/password) bên tab admin do nhà cung cấp cấp  khi đăng ký sử dụng dịch vụ tổng đài ảo VPBX.

Bước 2: Tạo Extension .

+Ta vào  Service ->Extension -> Add extension .

+ Sau khi bấm Add extension ta tiến hành điền các thông số để tạo extension :

+ Sau khi điền các thông số đầy đủ ta bấm Create để tạo extension .(video sẽ nói rõ các thông số)

 • Plan – Một kế hoạch phải được chọn từ các kế hoạch có sẵn. Nó sẽ quyết định những tính năng nào sẽ có sẵn cho extension.
 • Status – Xem extension sẽ hoạt động hay không.
 • Balance Restriction​Có nên thêm hạn chế số dư hay không trên extension này.
 • Email​Địa chỉ email của chủ extension này .
 • Web password​ Mật khẩu này được sử dụng để đăng ký tài khoản App VPBX and đăng nhập web bên tab extension.
 • Simultaneous External Call – Số cuộc gọi đồng thời (nếu để 0 là không giới hạn).
 • SIP Password​ Mật khẩu này được sử dụng để đăng ký tài khoản sip account.
 • Ring timeout​Xác định thời gian đổ chuông bao lâu nếu có bất kỳ cuộc gọi nào đến extension này.
 • Dial timeout​Xác định thời gian quay số trong bao lâu nếu có bất kỳ cuộc gọi nào được quay số từ extension này.
 • Extension Auto Recording Chọn những cuộc gọi sẽ được ghi âm tự động. Tất cả các cuộc gọi, bên ngoài hoặc nội bộ.
 • External Caller ID Number Khi một extension sẽ thực hiện cuộc gọi đi, số này sẽ được hiển thị cho callee.
 • Multiple registrationCó nên đăng ký extension này từ nhiều điện thoại cùng lúc hay không.
 • Video Calling​ Cuộc gọi video có được kích hoạt cho extension này.
 • Audio and Video codecs.Tùy chọn chọn codec audio và video .
 • Dial-out​Có cho phép hay không thực hiện các cuộc gọi đi cho extension này.
 • Voicemail Hộp thư thoại có được kích hoạt cho extension này.
 • FAX Cho nhận và gửi FAX có được phép trên extension này hay không.

Bước 3 : Để xem các extension có được đăng ký hay chưa ?

+ Sau khi tạo extension (ta sẽ có được sip account ) thì ta có thể cài đặt số extension lên ip phone ,softphone,app điện thoại ,…

+ Ví dụ như hình  bên dưới là  extension 1000 có sip account (username =10081000 ,password là mục SIP password mà ta đã tạo extension ở bước 2 ,1008 ở đây là ID tenant mỗi khách hàng sẽ có 1 ID tenant khác nhau ).

+ Sau khi cài đặt xong thì để xem số extension có được đăng ký chưa  để ta bắt đầu sử dụng thì ta  vào  Dashboard -> Registration Status .

 Bước 4 : Để xem trạng thái các số nội bộ  ta vào Dashboard -> Realtime Dashboard .

+ Ở đây mình có thể quan sát được Exension nào đang online ,đang rãnh ,đang bận ,live calls ,…

VIDEO Hướng Dẫn Tạo, Cấu Hình Số Nội Bộ Và Kiểm Tra Trạng Thái Số Nội Bộ Của Tổng Đài Ảo VPBX