HTC ITC Hướng Dẫn Kiểm Tra Lịch Sử Cuộc Gọi, Cập Nhật Danh Bạ

HTC ITC Hướng Dẫn Kiểm Tra Lịch Sử Cuộc Gọi, Cập Nhật Danh Bạ

Bước 1 :

+ Vào link web của VPBX  https://virtual-pbx.com.vn/

+ Đăng nhập tài khoản (username/password) bên tab admin do nhà cung cấp cấp  khi đăng ký sử dụng dịch vụ tổng đài ảo VPBX.

Bước 2: Kiểm tra lịch sử cuộc gọi

+  Chúng ta chọn vào Call reports => Call details chúng ta sẽ thấy CDR report.

+ CDR report sẽ hiển thị các cuộc gọi vào ,cuộc gọi ra ,các cuộc gọi nội bộ,thời gian cuộc gọi ,….

+ Ngoài ra chúng ta còn có thể tìm kiếm theo ngày gọi ,theo caller ,callee ,theo chiều gọi vào ,chiều gọi ra or những cuộc gọi nội bộ ở mục Search.

Bước 3 : Cập nhật danh bạ

+Chúng ta vào phần Contacts->Phonebook->chọn extension cần thay đổi tên ví dụ như hình bên dưới là : 1002

+ Chúng ta nhập tên cần update vào mục  Display Name và Last Name  và sau đó chúng ta chọn update .

VIDEO HƯỚNG DẪN KIỂM TRA LỊCH SỬ CUỘC GỌI VÀ CẬP NHẬT DANH BẠ CHI TIẾT