HTC ITC Hướng Dẫn Thiết Lập, Cấu Hình Lời Chào Của Tổng Đài Ảo VPBX

HTC ITC Hướng Dẫn Thiết Lập, Cấu Hình Lời Chào Của Tổng Đài Ảo VPBX

Bước 1 :

+ Vào link web của VPBX  https://virtual-pbx.com.vn/

+ Đăng nhập tài khoản (username/password) bên tab admin do nhà cung cấp cấp  khi đăng ký sử dụng dịch vụ tổng đài ảo VPBX.

Bước 2: Tạo Prompt

+ Trước khi tạo IVR ta phải Add prompt.Ta vào Config chọn Prompt list=>Add prompt.

File prompt phải có định dạng WAV/MP3 .Ta điền đầy đủ thông số và bấm Create .

Bước 3:

+ Sau khi Add prompt xong  chúng ta chọn vào mục Service => IVR =>add IVR

+ Sau khi bấm Add IVR nó sẽ hiển thị  bảng cấu hình  thiết lập IVR :

+ Tiếp theo ta điền đầy đủ thông tin và sau  đó bấm Create .

 • Name : Tên IVR
 • Extension : Số extension IVR không trùng với các số extension nội bộ.
 • Welcome prompt – Lời chào này sẽ được phát khi người gọi vào IVR.
 • Repeat prompt – Lời nhắc phát lại khi người gọi cần nghe lại lời chào.(ví dụ bấm phím * để nghe lại) .
 • Invalid prompt – Lời nhắc này được phát khi chữ số người gọi nhập không hợp lệ.
 • Timeout Prompt – Nếu không có phản hồi từ người gọi trong một khoảng thời gian cho phép thì IVR sẽ phát lời nhắc này .
 • Exit prompt​ -​ Lời nhắc này được phát khi người gọi thoát khỏi IVR.
 • Language -​ Điều này đặt ngôn ngữ cho IVR.
 • Digit Timeout(Sec) – Số giây mà người gọi cần chọn tùy chọn IVR(nhập chữ số ) được tính sau khi lời nhắc được phát hết.
 • Inter-Digit Timeout(Sec) – Nếu Cuộc gọi trực tiếp  vào extension được bật(Direct Extension Call =ON ) thì đây số giây trong đó người gọi cần nhập số Extension.
 • Max Timeout Try – Số lần timeout để nhập 1 chữ số or 1 extension tối đa .
 • Max Invalid Try – Số lần thử không hợp lệ tối đa.
 • IVR DIGIT length – Đây là độ dài của các chữ số được gán cho các tùy chọn menu ví dụ ONE là từ 0-9 ,TWO là từ 10-99.
 • Direct Extension Call – Nếu người gọi biết extension nào cần gọi và không muốn thông qua IVR, thì anh ta có thể gọi trực tiếp extension đó.(phải enable tính năng này lên mới sử dụng được Direct Extension Call = ON)

Bước 4 : Cấu hình các tùy chọn IVR

+ Sau khi tạo xong IVR ta tiếp tục đến các tùy chọn  IVR .

 + Ví dụ như hình là :

 + Tùy chọn :

 • phím 0 : Nghe lại lời nhắc
 • phím 1 : route vào IVR khác
 • phím 2 : Ring group
 • Phím 3 : Extension .

Ngoài ra còn nhiều tùy chọn khác  như  hình bên dưới .

 Cấu hình tùy chọn xong ta chọn Update là hoàn thành .

VIDEO HTC ITC Hướng Dẫn Thiết Lập, Cấu Hình Lời Chào Của Tổng Đài Ảo VPBX