Hướng dẫn cấu hình định tuyến cuộc gọi theo thời gian, hộp thư thoại

VPBX Hướng dẫn cấu hình định tuyến cuộc gọi theo thời gian, hộp thư thoại

Bước 1 :

+ Vào link web của VPBX  https://virtual-pbx.com.vn/

+ Đăng nhập tài khoản (username/password) bên tab admin do nhà cung cấp cấp  khi đăng ký sử dụng dịch vụ tổng đài ảo VPBX.

Bước 2: Cài đặt các mốc thời gian .

  1. Time condition (điều kiện thời gian )

+ Chúng ta vào Timing ->Time Condition -> add time condition .

+ Chúng ta điền  đầy đủ thông tin  thời gian và sau đó bấm Create .Sau khi tạo xong ta sẽ thấy  như hình bên dưới .

  1. Shift ,Weekoff,Holiday.

+ Ta thêm tuần tự như hình bên dưới.

Bước 3: Định tuyến cuộc gọi theo thời gian .

+ Ta vào Call routing ->DID routing->chọn 1 DID  mà ta cần định tuyến theo thời gian .

Ví dụ bên dưới là DID =789789.

+  Sao đó ta chọn  Add inbound rule  như hình .

+ Tiếp theo ta chọn Rule Name (đây là mục Time condition ở bước 2 mà ta đã tạo ) ở đây ví dụ ta chọn là 18h-0h  và Destination là IVR  (có thể là Extension,RingGroup,Queue,…) => Create .

+ Ví dụ ta tạo 2 rule là : từ 18h-0h Route vào IVR,1h-8h Route vào extension như hình bên dưới .Ngoài  ra chúng ta có thể set thêm nhiều mốt thời gian và Destination khác nhau.

Bước 4 : Sử dụng Voicemaill .

+ Đầu tiên ta cần enable Voicemaill với extension ta muốn sử dụng (ví dụ như hình là 3003 ) .Ta vào Service => Extension =>search Extension number (nhập số extension cần sử dụng Voicemaill ) => Edit như hình bên dưới .

+ On Voicemail in extension.

+ Tiếp theo ta  Vào link web của VPBX  https://virtual-pbx.com.vn/

+ Đăng nhập tài khoản bên tab Extension , (username/password) là username password web ta tạo extension  .1008 ở đây là ID Tenant .mỗi khách hàng sẽ có 1 ID tenant khác (nhà cung cấp dịch vụ cấp).

+ Sau khi log in vào ta chọn Extension settings để cài đặt các tùy chọn như hình .

Video hướng dẫn cấu hình định tuyến cuộc gọi theo thời gian, hộp thư thoại