Ý kiến khách hàng

LÊ THANH TÚ – Thẩm Mỹ KeangNam Korea

LÊ THANH TÚ – Thẩm Mỹ KeangNam Korea

Trước đây khi khách ngoài gọi vào thường sẽ được chuyển cho một máy cố định gây tắc nghẽn, giờ có nhiều máy nhánh nên khá ổn định. Năng suất làm việc tăng rõ rệt do tiết kiệm rất nhiều về thời gian và nhân lực, kiểm soát cuộc gọi giữa khách hàng và nhân viên một cách dễ dàng, lời chào được thu âm …

HUỲNH TẤN ANH / IT Manager The Coffeehouse

HUỲNH TẤN ANH / IT Manager The Coffeehouse

Line điện thoại được phân bổ rất hợp lý, không xảy ra tình trạng nghẽn line như trước công ty chúng tôi hay gặp phải, đồng thời có thể tạo group nghe điện thoại chuyên trách và hiệu quả. Cực kỳ hài lòng về đội ngũ kỹ thuật, liên hệ lúc nào cũng có mặt. Nhìn chung tổng đài ảo làm việc rất hiệu quả, …

HUỲNH TẤN ANH / IT Manager The Coffeehouse

HUỲNH TẤN ANH / IT Manager The Coffeehouse

Line điện thoại được phân bổ rất hợp lý, không xảy ra tình trạng nghẽn line như trước công ty chúng tôi hay gặp phải, đồng thời có thể tạo group nghe điện thoại chuyên trách và hiệu quả. Cực kỳ hài lòng về đội ngũ kỹ thuật, liên hệ lúc nào cũng có mặt. Nhìn chung tổng đài ảo làm việc rất hiệu quả, …

LÊ THANH TÚ – Thẩm Mỹ KeangNam Korea

LÊ THANH TÚ – Thẩm Mỹ KeangNam Korea

Trước đây khi khách ngoài gọi vào thường sẽ được chuyển cho một máy cố định gây tắc nghẽn, giờ có nhiều máy nhánh nên khá ổn định. Năng suất làm việc tăng rõ rệt do tiết kiệm rất nhiều về thời gian và nhân lực, kiểm soát cuộc gọi giữa khách hàng và nhân viên một cách dễ dàng, lời chào được thu âm …