Chính sách bảo mật khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn cố gắng để khách hàng thật sự yên tâm và tin tưởng khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Mọi thông tin của quý khách bao gồm tên, địa chỉ, thông tin về tài khoản, mật khẩu, dữ liệu cuộc gọi, thông tin về cước sử dụng, thông tin về danh sách khách hàng, file ghi âm… và thông tin riêng khác mà quý khách đã cung cấp sẽ luôn được chúng tôi cố gắng hết sức để bảo mật. Đồng thời, không chuyển giao thông tin của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý của quý khách.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể tránh khỏi các trường hợp phải cung cấp thông tin liên quan của quý khách khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật Viễn thông hiện hành.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng nên tuân thủ các nguyên tắc sau để có thể bảo vệ thông tin của mình, gồm:

    • Không tiết lộ Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.
    • Khi chọn mật khẩu quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như họ tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ tên, ngày sinh, số điện thoại của quý khách.
    • Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính, ngay cả trong thời gian ngắn.
    • Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, quý khách thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết quý khách lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ chúng tôi.

Trong trường hợp các giao dịch, hành vi trái pháp luật được tiến hành với tài khoản hoặc  thông tin cá nhân của quý khách mà không có sự ủy quyền hoặc do sự sai sót, vô ý hoặc cố ý từ phía quý khách, Công ty hiểu rằng quý khách sẽ chịu toàn bộ tổn thất hoặc trách nhiệm theo quy định pháp luật.