Hướng dẫn

HTC ITC hướng dẫn sử dụng tổng đài

HTC ITC Hướng Dẫn Thiết Lập, Cấu Hình Lời Chào Của Tổng Đài Ảo VPBX

HTC ITC Hướng Dẫn Thiết Lập, Cấu Hình Lời Chào Của Tổng Đài Ảo VPBX

HTC ITC Hướng Dẫn Thiết Lập, Cấu Hình Lời Chào Của Tổng Đài Ảo VPBX Bước 1 : + Vào link web của VPBX  https://virtual-pbx.com.vn/ + Đăng nhập tài khoản (username/password) bên tab admin do nhà cung cấp cấp  khi đăng ký sử dụng dịch vụ tổng đài ảo VPBX. Bước 2: Tạo Prompt + Trước khi tạo IVR …

HTC ITC Hướng Dẫn Kiểm Tra Lịch Sử Cuộc Gọi, Cập Nhật Danh Bạ

HTC ITC Hướng Dẫn Kiểm Tra Lịch Sử Cuộc Gọi, Cập Nhật Danh Bạ

HTC ITC Hướng Dẫn Kiểm Tra Lịch Sử Cuộc Gọi, Cập Nhật Danh Bạ Bước 1 : + Vào link web của VPBX  https://virtual-pbx.com.vn/ + Đăng nhập tài khoản (username/password) bên tab admin do nhà cung cấp cấp  khi đăng ký sử dụng dịch vụ tổng đài ảo VPBX. Bước 2: Kiểm tra lịch sử cuộc gọi +  Chúng ta …

Hướng dẫn cấu hình định tuyến cuộc gọi theo thời gian, hộp thư thoại

Hướng dẫn cấu hình định tuyến cuộc gọi theo thời gian, hộp thư thoại

VPBX Hướng dẫn cấu hình định tuyến cuộc gọi theo thời gian, hộp thư thoại Bước 1 : + Vào link web của VPBX  https://virtual-pbx.com.vn/ + Đăng nhập tài khoản (username/password) bên tab admin do nhà cung cấp cấp  khi đăng ký sử dụng dịch vụ tổng đài ảo VPBX. Bước 2: Cài đặt các mốc thời gian …

Hướng dẫn cấu hình chặn một số điện thoại

Hướng dẫn cấu hình chặn một số điện thoại

Bạn liên tục phải nhận các cuộc gọi vô danh thường gọi đến lúc nửa đêm nhưng không bắt máy, bạn muốn cấu hình tổng đài để chặn các số điện thoại vô danh đó hoặc chặn 1 số điện thoại spam nào đó thì bài viết này sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời. sau đây HTC ITC sẽ hướng dẫn cấu hình chặn một số điện …