HUỲNH TẤN ANH / IT Manager The Coffeehouse

Line điện thoại được phân bổ rất hợp lý, không xảy ra tình trạng nghẽn line như trước công ty chúng tôi hay gặp phải, đồng thời có thể tạo group nghe điện thoại chuyên trách và hiệu quả. Cực kỳ hài lòng về đội ngũ kỹ thuật, liên hệ lúc nào cũng có mặt. Nhìn chung tổng đài ảo làm việc rất hiệu quả, không có gì phàn nàn.