Công Ty CP Dược Mỹ phẩm Kosna Việt Nam

Với định hướng thay vì mục tiêu là doanh thu, chúng tôi tập trung nguồn lực tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng, và Kosna đã chọn VPBX. VPBX đã giúp tăng 40% hiệu suất làm việc của nhân viên CSKH, đẩy nhanh quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường, đem lại sự hài lòng cho khách hàng của Kosna.