CTCP Đầu tư Phát triển TM Smart Finance

Công ty tôi đã sử dụng Tổng Đài Ảo VPBX được 3 tháng nay, tôi thấy nhân viên sales làm việc hiệu quả và liên tục hơn rất nhiều do các cuộc gọi không bị ngắt quãng, 100% khách hàng được nghe tư vấn từ cuộc gọi đầu tiên mà không bị gọi lỡ. Trước đây tôi sử dụng tổng đài truyền thống, chi phí gọi đắt hơn nhiều.