Tổng đài ảo VPBX hỗ trợ khách hàng 24/7

Tổng đài ảo VPBX hỗ trợ khách hàng 24/7

Ngày 20/7/2019, Tổng đài ảo VPBX đã có mặt tại Trường Quốc tế Liên cấp Park City - Hà Đông để hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc, sự cố liên quan đến việc vận hành tổng đài ảo. Nhận biết được khó khăn ban đầu trong việc chuyển đổi từ tổng đài truyền thống sang tổng đài ảo, Tổng đài ảo VPBX …