KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ TỔNG ĐÀI ẢO VPBX?

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ TỔNG ĐÀI ẢO VPBX?

Trường Quốc tế Parkcity Hanoi (ISPH) Line điện thoại được phân bổ rất hợp lý, không xảy ra tình trạng nghẽn line như trước đây đơn vị tôi hay gặp phải, đồng thời có thể tạo group nghe điện thoại chuyên trách và hiệu quả. Tôi đặc biệt hài lòng về đội ngũ kỹ thuật, liên hệ lúc nào cũng có …